Altres Activitats

ACTIVITATS 2018-2019

FILOSOFIA I CIUTADANIA EN LÍNIA

A partir de 2018, la Càtedra Blasco se està centrant en la creació d’eines online per la difusió de la filosofia i la reflexió ciutadana. Més concretament, s’està treballant en els dos projectes següents

  • VERSIÓ EN CATALÀ DE L’ENCICLOPÈDIA SEFA. La Sociedad Española de Filosofía Analítica va publicar recentment les primeres entrades de l’Enciclopèdia SEFA (enllaç). La Càtedra de Filosofia i Ciutadania està treballant en la traducció al català d’aquesta obra, la qual es publicarà al llarg de 2019 en la pàgina web de la Càtedra.
  • VOCABULARI FILOSÒFIC ANGLÈS-CATALÀ-CASTELLÀ. Tot vinculat a l’Enciclopèdia SEFA, es crearà un blog on es discutiran periòdicament diferents termes filosòfics, de manera que els elements fonamentals de la reflexió queden finalment recollits en un vocabulari ordenat alfabèticament. No s’aportaran propostes normatives, sinó que més aviat hom deixarà constància de les diferents autoritats que avalen cadascuna de les propostes. S’esmentarà, per exemple, la traducció per la qual ha optat l’Enciclopèdia SEFA en el cas que siga unitària o s’indicaran les diferents traduccions que s’han usat en el cas que hi haja disparitat. La Vocabulari Filosòfic s’instal·larà en la pàgina web de la Càtedra al llarg de 2019.

PUBLICACIÓ DE LLIBRES D’ASSAIG

La Càtedra Blasco cerca llibres d’assaig relacionats amb la temàtica de la Càtedra (assaig filosòfic, polític, sociològic i, en general, sobre qualsevol tema relacionat amb les Humanitats o les Ciències Socials) per a la seua publicació en Publicacions de la Universitat de Valencià a través del conveni de col·laboració establert entre ambdues institucions. La Càtedra Blasco es converteix així en proveïdora i avalista per a PUV d’aquells llibres que reben la seua aprovació. El Comité Acadèmic de la Càtedra, directament o a través d’informants externs, avaluarà els originals que reba i, cas que l’avaluació resulte positiva, proposarà a Publicacions de la Universitat de Valencia la seua publicació, a la qual contribuirà econòmicament.

ACTIVITATS 2017

LA BANALITAT COM A MISTERI
XII Cicle de Conferències de la Càtedra Filosofia i Ciutadania

(Febrer-Març 2106)

La vida actual sembla experimentar un increment constant en la consideració merament superficial de les coses. Tot és de consum ràpid i poc esforçat, epidèrmic. La sobreabundància d’estímuls i informació sembla comportar el desig de la fruïció ràpida, constant i passiva. L’embolcall, de vegades, ens atrau més que la substància que hauria de contenir i, fins i tot, l’arriba a substituir. I tot això afecta la cultura, els valors, les relacions humanes, i en tot això juguen un paper rellevant les noves tecnologies i les xarxes socials. La instantaneïtat, la urgència, ens atrau i sedueix, s’imposa al nostre mode de vida. Com que no hi ha temps, sembla que només hi ha temps per a banalitats i que en les banalitats rau el sentit de les nostres vides, el seu misteri.

La banalitat es contraposa a la profunditat, a allò què és important. Què vol dir, però, important o profund una vegada hem renunciat als grans relats de la religió o de la història? Quina concepció del temps -i de l’espai- invita a una o altra manera d’estar o de viure? Quina relació hi ha entre allò que importa i el que es torna viral a les xarxes socials? No és banal la recerca de la profunditat? No és la profunditat un relíquia, un vestigi, d’un mode de vida extint o cal fer un esforç per recuperar-nos d’aquesta pèrdua o, inclús, de la pèrdua del sentit de pèrdua?

Lloc
Aula Magna
c/Universitat, 2
Col·labora: Vicerectorat de Cultura i Igualtat
Avgda. Blasco Ibáñez, 30

Programa
16 de febrer de 2017, 19:00 hores
Manuel Baixauli (escriptor), El camí difícil.

23 de febrer de 2017, 19:00 hores
Salvador Rubio (Universitat de Múrcia), El valor del banal: a propòsit d’Ara i ací.

2 de març de 2017, 19:00 hores
Laura Borràs (Universitat de Barcelona), La lectura avui: xarxes i dispositius. Vana o banal?

Col·laboren: Vice-rectorat d’Internacionalització i Cooperació, Centre Cultural La Nau, Institució Alfons el Magnànim, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, Societat de Filosofia del País Valencià i Departament de Filosofia de la Universitat de València.

V PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO

La Universitat de València, a través de la Càtedra de Filosofia i Ciutadania ‘Josep Lluís Blasco Estellés, convoca el V PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO. Pot optar a aquest premi qualsevol assaig, en algun dels vessants relacionats amb la temàtica de la càtedra esmentada, és a dir, filosòfic, polític, sociològic, etc.

L’extensió de les obres serà d’un mínim de 150 DIN A4 i un màxim de 250. Els originals hauran de ser totalment inèdits i redactats en català, castellà o anglés. El termini d’admissió d’originals és dos mesos comptadors a partir de l’endemà del 15 de març del 2107, dia de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La dotació del premi és de 5.000 euros per una sola obra, corresponents als drets d’autor de la primera edició (catalana, castellana i/o anglesa). El jurat està format per Tobies Grimaltos (president), Antoni Gomila (vocal), Gustau Muñoz (vocal), Xavier Pla (vocal) i Simona Skrabec (vocal).

La resolució de la concessió es farà en el temini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

Convocatòria publicada al DOGV: descarregar Bases completes: descarregar

SINGULAR TERMS IN FICTION
III Blasco Disputatio
(Valencia, October 19-20, 2017)

Blasco Disputatio is a yearly workshop designed to promote the discussion on topics in epistemology, metaphysics, the philosophy of mind and the philosophy of language. Each edition of this workshop focuses on a particular issue to be disputed by two invited speakers that will defend divergent, if not opposing, views. A call for papers will be made for contributions that will explore further aspects of the topic.

Views about the role of singular terms in fictional discourse have mostly focussed on prima facie empty terms, made up by authors of fiction, such as ‘Bezukhov’ in War and Peace. Singular terms in fictions that are already in use outside them, such as ‘Napoleon’ in the same work, have not received as much attention. An issue they raise is whether or not theorists –whether or not they are realists about fictional characters– should give them the same treatment that their made-up counterparts receive. In the 2017 Blasco Disputatio, Stacie Friend and Manuel García-Carpintero will argue for contrasting views on this matter. The workshop will also be open to discussing any related issues on the semantics of singular terms in fiction and on other aspects concerning fictional discourse. The invited papers, together with a selection of the submitted papers will appear on a special issue in the journal Disputatio.

Invited speakers: Stacie Friend (Birkbeck, University of London), Manuel García-Carpintero (University of Barcelona), Petr Kot’átko (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)

Call for papers: We invite submissions on any aspect of the debate on the semantics of singular terms in fiction and on other philosophical issues concerning fictional discourse. Authors should submit full papers (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by May 19th, 2017. Submissions should be sent to blascodisputatio@gmail.com. Notification of acceptance should be expected by June 19th, 2017. Download in pdf.

Scientific Committee: Stacie Friend (Birkbeck), Manuel García-Carpintero (UB), Tobies Grimaltos (UV), Petr Kot’átko (AS CR), Teresa Marques (UPF), Pablo Rychter (UV), Jesús Vega (UAM).

Organizers: Jordi Valor (University of Valencia) and Josep E. Corbí (University of Valencia)

Sponsors: Spanish Research Council, via Network on Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT) and the research projects: “About Ourselves” (FFI2013-47948-P) and “Self-Knowledge, Moral Responsibility and Authenticity” (FI2016-75323-P); Internationalization and Cooperation University Office (UV), Faculty of Philosophy and Educational Sciences (UV), Department of Philosophy (UV), and Philosophical Society in the Valencian Country.

Contact: blascodisputatio@gmail.com

Activitats 2016

LA MEMÒRIA MORAL DELS ESPAIS.
XI Cicle de Conferències de la Càtedra Filosofia i Ciutadania
(Febrer-març 2016)

Lloc
Aula Magna
c/Universitat, 2
Col·labora: Vicerectorat de Cultura i Igualtat
Avgda. Blasco Ibáñez, 30

Programa    descarregar
17 de febrer de 2016, 19:00 hores
Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona), Memòria moral i ciutat: entre material i immaterial

24 de febrer de 2016, 19:00 hores
Carlos Thiebaut (Universitat Carlos III, Madrid), Els no-llocs de l’experiència del dany

2 de març de 2016, 19:00 hores
Julián Marrades (Universitat de València), Infància i memòria en Walter Benjamin

Col·labora: Vice-rectorat d’Internacionalització i Cooperació, Centre Cultural La Nau, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement de la Universitat de València.

DOES FREE WILL REQUIRE ALTERNATIVE POSSIBILITIES?
II Blasco Disputatio
(Valencia, September 29-30, 2016)

Blasco Disputatio is a yearly workshop designed to promote the discussion on topics in epistemology, metaphysics, the philosophy of mind and the philosophy of language. Each edition of this workshop focuses on a particular issue to be disputed by two invited speakers that will defend divergent, if not opposing, views. A call for papers will be made for contributions that will explore further aspects of the topic.

The availability of alternative courses of action seems to be a necessary condition on free will. How could an action be free, if the agent could not possibly have done otherwise? However, Harry Frankfurt’s well-known arguments seem to have established that freedom and moral responsibility do not require alternative courses of action. On Frankfurt’s influential conception, freedom has to do with the peculiarities of the actual causal history that produces the action. The 2016 edition of the Blasco Disputatio will be mainly focused on the question of whether free will requires alternative possibilities and on the role of causation in a proper understanding of freedom, but it is open to discussing any related issues in metaphysics and the philosophy of action. The invited papers, together with a selection of the submitted papers, will appear on a special issue in the journal Disputatio.

Invited speakers: Carolina Sartorio (University of Arizona) and Carlos Moya (University of Valencia)

Call for papers: We invite submissions on any aspect of the debate on free will and the metaphysics of action. Authors should submit full papers (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by May 15th, 2016. Submissions should be sent to blascodisputatio@gmail.com. Notification of acceptance should be expected by June 15, 2016

Scientific Committee: María Álvarez (KCL), Manuel Pérez Otero (UB), Tobies Grimaltos (UV), Jordi Valor (UV), and Jesús Vega (UAM).

Organizers: Pablo Rychter (University of Valencia) and Josep E. Corbí (University of Valencia)

Sponsored by: Spanish Research Council via Network on Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT); Internationalization and Cooperation University Office, Faculty of Philosophy and Educational Sciences, Department of Metaphysics and Theory of Knowledge, and Philosophical Society in the Valencian Country.

Contact: blascodisputatio@gmail.com

XXV SIUCC
SEFA Workshop with Timothy Williamson
(Valencia, October 20-22, 2016)

The SIUCC (Seminario Interuniversitario de Ciencia Cognitiva) annual conferences are three-day workshops organized under the auspices of the SEFA (www.sefaweb.es) since the creation of the society in 1994. Invited speakers are asked to present three papers, which can be new material or a revision of former work. The program is completed with the presentation of 8-12 contributed papers on topics related to the work of the invited speaker. A list of previous editions of the SIUCC is available here.

Invited speaker: Timothy Williamson (B.A., M.A., D.Phil, Oxford)

Scientific Committee: Eduardo Barrio (University of Buenos Aires), María Cerezo (University of Murcia), Eleonora Cresto (University of Buenos Aires), María José Frápolli (University of Granda), Manuel García-Carpintero (University of Barcelona), Tobies Grimaltos (University of Valencia)
Mario Gómez-Torrente (UNAM), Dan López de Sa (University of Barcelona), Teresa Marques (University Pompeu Fabra), Genoveva Martí (University of Barcelona), Concha Martínez Vidal (University of Santiago de Compostela), Jesús Navarro (University of Seville), Manuel Pérez Otero (University of Barcelona), Sònia Roca Royes (University of Striling), Gabriel Uzquiano (University of Southern California).

Organizing Committee: Gemma Celestino (Logos Research Group), Josep Corbí (University of Valencia), Carlos Moya (University of Valencia), Pablo Rychter (University of Valencia), Jesús Vega (UAM).

Sponsored by: Spanish Society for Analytic Philosophy, Spanish Research Council via he Thematic Network “Epistemology and society: from personal to distributed knowledge” (FFI2014-55256-REDT) and “The Scope and Limits of Responsibility” (FFI2012-33470), the Department of Metaphysics and Theory of Knowledge of the University of Valencia, Càtedra de Filosofia i Ciutadania Josep Lluís Blasco, and Societat de Filosofia del País Valencià.

THE COGNITIVE VALUE OF LITERATURE
X Inter-University Workshop on Mind, Art and Morality
(Valencia, October 26-28, 2016)

The Inter-University Workshop on Mind, Art and Morality promotes the interconnections across different areas in philosophy and, more specifically it favors the study of issues lying at the intersection of ethics, aesthetics and the philosophy of mind. In previous editions, the Workshop has been devoted either to the production of a particular philosoher, such as Richard Wollheim, Jonathan Dancy, Christine Korsgaard, Shaun Nichols, David Filkenstein, and Malcolm Budd; or to explore topics like the Philosophy of Music (with the presence of Peter Kivy, Noël Carroll or Derek Matravers), Self-Knowledge (with the presence of David Filkenstein and Sarah Sawyer) and Art and Negative Emotions (Susan Feagin and Eileen John). On the 2016 edition, we intend to focus on the cognitive value of literature. Among others, we will consider issues concerning whether the fictional vs. non-fictional divide conditions our ability to acquire knowledge from literature, the relevance of aesthetic values to the cognitive values associated with literature, the specific kind of knowledge or insight that could be derived from literature, and how literary works relate to philosophical treatises or essays.

Invited Speaker: Gregory Currie (University of York)

Call for Papers: We invite submissions on any aspect of the current debate on the cognitive value of literature. Authors should submit full papers (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by June 15th, 2016. Submissions should be sent to mindartandmorality@gmail.com. The layout of the manuscript should accommodate anonymous refereeing (i.e. name and address on a separate sheet, and not repeated in the text). Notification of acceptance should be expected by July 15, 2016.

Scientific Committee: Stacie Friend (Birbeck, University of London), Edgar Maraguat (University of Valencia) Vítor Moura (University of Minho), Berta Pérez (University of Valencia), Anna Ch. Ribeiro (Texas Tech University) Karin Simecek (University of Warwick), and Carlos Thiebaut (University Carlos III, Madrid).

Organizers: Claudia Compte (University of Valencia), Josep E. Corbí (University of Valencia) and Manuel García-Carpintero (University of Barcelona).

Sponsored by:: Spanish Research Council via About Ourselves (FFI2013-47948-P), Network on Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT), and The Scope and Limits of Philosophy (FFI2012-33470)

Activitats 2015

LIBERALISME POLÍTIC I CONFLICTE DE VALORS
X Jornada de la Càtedra Filosofia i Ciutadania
“Josep Lluís Blasco Estellés”
(València, 10 de març de 2015)

Lloc
Sala de Graus
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Avda. Blasco Ibáñez, 30
València

Programa
10:00  Acte d’apertura
10:15 Jesús Millán (UV): ‘Cal seguir parlant de ‘fracàs’? La política liberal espanyola en l’època dels Estats-nació’.
11:15 Descans
12:15 Josep L. Martí (UPF): ‘Pluralisme, democràcia i valors liberals-republicans’.
16:00 Claudia Compte (UV): ‘La falta d’espai per al conflicte a les societats liberals’.
18:00 Taula redona: Com atendre els conflictes de valors en una societat liberal?
Participen: Claudia Compte, Neus Fàbregas (Jarit) i Josep L. Martí.

IV PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO

La Universitat de València, a través de la Càtedra de Filosofia i Ciutadania ‘Josep Lluís Blasco Estellés, convoca el IV PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO. Pot optar a aquest premi qualsevol assaig, en algun dels vessants relacionats amb la temàtica de la càtedra esmentada, és a dir, filosòfic, polític, sociològic, etc.

L’extensió de les obres serà d’un mínim de 150 DIN A$ i un màxim de 250. Els originals hauran de ser totalment inèdits i redactats en català, castellà o anglés. El termini d’admissió es clourà el dia 30 de junt de 2015 a les 14:00 hores.

La dotació del premi és de 6.000 euros per una sola obra, corresponents als drets d’autor de la primera edició (catalana, castellana i/o anglesa).Podeu descarregar ací les bases completes en català, en castellà i en anglès.

PRAGMATISM
I Blasco Disputatio
(València, October 26-27, 2015)

Blasco Disputatio is a yearly workshop designed to promote the discussion on any topic in epistemology, metaphysics, the philosophy of mind and the philosophy of language. Each edition of this workshop focuses on a particular issue to be disputed by two invited speakers that will defend divergent, if not opposing, views. A call for papers will be made for contributions that will explore further aspects of the topic. The 2015 edition is open to discussing any issue concerning pragmatism.

Invited speakers:  Marian David (University of Graz) and Jose Zalabardo (University College London)

Call for papers: We invite submissions on any aspect of the debate on pragmatism. Authors should submit full papers  (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by June 15th, 2015. Submissions should be sent to blascodisputatio@gmail.com. Notification of acceptance should be expected by July 15, 2015

Scientific Committee: Sven Rosenkranz (UB), Tobies Grimaltos (UV), Pablo Rychter (UV), and Jesús Vega (UAM).

Organizers: Josep E. Corbí (University of Valencia) and Jordi Valor (University of Valencia)

Sponsored by: Spanish Research Council via Philosophy of Perspectival Thoughts and Facts (Consolider-Ingenio CSD2009-00056), About Ourselves (FFI2013-47948-P), The Scope and Limits of Responsibility (FFI2012-33470), and Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT); Internationalization and Cooperation University Office, Faculty of Philosophy and Educational Sciences, Department of Metaphysics and Theory of Knowledge, and Philosophical Society in the Valencian Country.

Contact: blascodisputatio@gmail.com