Lèxic: Ordre alfabètic

La comunitat de filosofia analítica d'aquestes contrades ens nodrim en gran mesura de textos filosòfics en anglés. També en produïm. Però quan es tracta de posar en la nostra llengua molts dels termes que llegim i fins i tot emprem, ensopeguem amb dificultats. No hi ha unanimitat en la seua traducció, i podem trobar que un mateix terme és traduït de formes molt diverses, fins al punt de no ser recognoscible el fet que estem parlant de la mateixa cosa. La intenció d'aquest bloc és intentar arribar a un consens entre nosaltres respecte de l'ús d'alguns d'aquests termes, que són importants i que no han suscitat acord fins ara en la seua traducció.

S'agraïrà molt que feu també les vostres propostes de traducció, seran molt benvingudes. Aquesta eina està completament oberta a la participació i a tots ens necessita.

La comunidad de filosofía analítica de estas tierras nos nutrimos en gran medida de textos filosóficos en inglés. También los producimos. Pero cuando se trata de poner en nuestra lengua muchos de los términos que leemos e incluso empleamos, tropezamos con dificultades. No hay unanimidad en su traducción, y podemos encontrarnos con que un mismo término es traducido de formas muy diversas, hasta el punto de no ser apreciable que estamos hablando de lo mismo. La intención de este blog es intentar llegar a un consenso entre nosotros respecto del uso de algunos de estos términos, que son importantes y que no han suscitado acuerdo hasta ahora en su traducción.

Se agradecerá mucho que hagáis también vuestras propuestas de traducción, serán muy bienvenidas. Esta herramienta está completamente abierta a la participación y a todos nos necesita.