Foundationalism

Cat.

Aquesta és una paraula que s’ha prestat especialment a diferents traduccions, fins al punt que hi ha disputa i es pot prestar a confusió: els estudiants sobretot poden no saber que està parlant-se de la mateixa cosa quan s’empren. S’ha traduït de totes aquestes maneres:

 • Fonamentalisme.
  • Avantatge: recull perfectament la idea a què respon: als fonaments, a allò que dona suport a la resta de coses que hi reposen (coneixements o creences).
  • Desavantatge: té la connotació negativa per l’ús del fonamentalisme quan es parla de religió i de pensaments dogmàtics i intolerants.
 • Fonamentisme.
  • Avantatge: perd aquella connotació negativa.
  • Desavantatge: No sembla una bona proposta, ja que, essent un “isme”, s’hauria de derivar de l’adejectiu (fonamental) i no del nom (fonament).
 • Fundacionalisme.
  • Avantatge: evita completament la relació amb el fonamentalisme religiós.
  • Desavantage: sembla remetre a fundació, en comptes de fonament. Amb tot, també és veritat que ‘fundar’ té també entre les seues accepcions la de ‘recolzar, (allò que creu, espera, es proposa), en raons, motius, etc”.
 • Fundacionisme, caldria afegir al defecte de “fundacionalisme”, el fet que no deriva de l’adjectiu, com hauria de ser el cas.

Cast.

Este es un término que, especialmente, se ha prestado a distintas traducciones, hasta el punto de que existe disputa entre nosotros y puede prestarse a confusión, sobre todo entre los estudiantes. Se ha traducido de todas estas formas:

 • Fundamentalismo.
  • Ventaja: recoge perfectamente a la que responde: los fundamentos, lo que soporta el resto de cosas que reposan en ellos (conocimientos o creencias).
  • Inconveniente: tiene una connotación negativa por el uso del término cuando se habla de religión y de pensamientos dogmáticos e intolerantes.
 • Fundamentismo.
  • Ventaja: pierde aquella connotación negativa.
  • Inconveniente: No parece una buena propuesta, puesto que, siendo un “ismo”, debería derivarse del adjetivo (fundamental) i no del nombre (fundamento).
 • Fundacionalismo.
  • Ventaja: evita completamente la relación con el fundamentalismo religioso.
  • Inconveniente: remite a ‘fundación’, en lugar de a ‘fundamento’, aunque también es verdad que la segunda acepción de ‘fundar’ según el diccionario de la RAE es “estribar, apoyar, armar alguna cosa material sobre otra”.
 • Fundacionismo. Al inconveniente de ‘fundacionalismo’ se añadiría el de no derivar del adjetivo, como parece que tendría que ser el caso.

Comentaris

Llig els comentaris i al final pots deixar el teu

 1. Estoy de acuerdo con Jaime Nubiola en que hay que mantener la distinción. Así, cabría descartar “fundamentalismo” como traducción de “foundationalism”, en tanto que no hay duda de que es la mejor traducción de “fundamentalism”. Pero esto deja aún abierto si es mejor verter “foundationalism” como “fundacionalismo”, como “fundamentismo” o como “fundacionismo”.

  Se aduce como razón para rechazar “fundamentismo” (y “fundacionismo”) que parece mal formado, en tanto que los “ismos” se derivarían del adjetivo. Pero esto no es siempre así. “Expresionismo”, por ejemplo, deriva de “expresión” y no de “expresivo”.

  Por el momento, no veo razones definitivas a favor de alguna de estas tres opciones.

  Aplicaría las mismas consideraciones a los términos equivalentes en catalán.

  Saludos,
  Sergi

Respon a Sergi Rosell Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *