Defeater

Cat.

Defeater. Defeater és una altra paraula que ha sigut objecte de molt diverses versions en català i castellà: refutador, cancel.lador, abrogador… Proposem ‘cancel·lador’, perquè el que fan els defeaters és cancel.lar la força provatòria que tenien les evidències de què es disposàva. Abrogador també podria servir, però està massa vinculat a les lleis. En particular, no resulta adequat ‘refutador’, perquè sembla que el que es pot refutar són els arguments, però no experiències perceptives o altres tipus d’evidències.

Cast.

Defeater. Defeater es otra palabra que ha sido objeto de muy diversas versiones en castellano y en catalán: refutador, cancel.lador, abrogador… Proponemos ‘cancelador’, porque lo que hacen los perquè el que fan els defeaters és cancelar la fuerza probatoria que tenían las evidencias de que se disponí. ‘Abrogador’ también podria servir, pero está demasiado vinculada a las leyes. En particular, no resulta adecuado ‘refutador’, porque parece que lo que se puede refutar sonn los argumentos, pero no experiencias perceptivas u otros tipos de evidencias.