Actual

Cat.

Actual és un fals amic. Òbviament no podem traduir-ho per ‘actual’, que es refereix al present, pèrquè també és actual allò que ja ha passat i allò que passarà. Una opció més adequada és ‘real’, però el problema amb aquesta opció és que quan parlem de mons possibles i tractem la teoria de D. Lewis, necessitem distingir el món on habitem d’altres mons possibles i ja no ens serveix ‘real’ perquè, segons Lewis, tots els mons possibles són reals. D’altra banda, està la teoria coneguda com actualism sobre l’existència, que, és clar, no podem traduir com ‘realisme’, que és una posició ben diferent. Una solució seria emprar ‘efectiu’ com a traducció, tot seguint la proposta de Horacio Abeledo i Eduardo H. Flichman en ““Mundo  efectivo” o “mundo real” o actualmente se traiciona así”. Però vosaltres direu.

Cast.

Actual es un falso amigo. Obviamente no podemos traducirlo por ‘actual’, que se refiere al presente, porque también es actual lo que ya ha pasado y lo que pasará. Una opción más adecuada es ‘real’, pero el problema con esta opción es que cuando hablamos de mundos posibles y tratamos la teoría de D. Lewis, necesitamos distinguir el mundo en el que habitamos de otros mundos posibles y ya no nos sirve ‘real’ porque, según Lewis, todos los mundos posibles són reales. Por otra parte, está la teoría sobre la existencia conocida como actualism que claramente no podemos traducir como ‘realismo’, que es una posición muy distinta. Una solución sería utilizar ‘efectivo’ comlo traducción, siguiendo la propuesta de Horacio Abeledo y Eduardo H. Flichman en ““Mundo  efectivo” o “mundo real” o actualmente se traiciona así”. Pero vosostros diréis.

Comentaris

Llig els comentaris i al final pots deixar el teu

  1. Una possibilitat a considerar (no estic segur que no tingui problemes) seria ‘factual’ o ‘fàctic’. Ho dic perquè una característica distintiva del actual world (tant per a Lewis com per altres) és que no és un counterfactual world. I per a aquesta última expressió, sembla que ‘mon contrafàctic’ és una traducció no problemàtica. Aleshores, si ‘counterfactual world’=mon contrafàctic, és natural traduir pensar que ‘actual world’=mon fàctic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *