Todas las entradas de: Pablo

ACTIVITATS 2018-2019

FILOSOFIA I CIUTADANIA EN LÍNIA

A partir de 2018, la Càtedra Blasco se està centrant en la creació d’eines online per la difusió de la filosofia i la reflexió ciutadana. Més concretament, s’està treballant en els dos projectes següents

VERSIÓ EN CATALÀ DE L’ENCICLOPÈDIA SEFA. La Sociedad Española de Filosofía Analítica va publicar recentment les primeres entrades de l’Enciclopèdia SEFA (enllaç). La Càtedra de Filosofia i Ciutadania està treballant en la traducció al català d’aquesta obra, la qual es publicarà al llarg de 2019 en la pàgina web de la Càtedra.

VOCABULARI FILOSÒFIC ANGLÈS-CATALÀ-CASTELLÀ. Tot vinculat a l’Enciclopèdia SEFA, es crearà un blog on es discutiran periòdicament diferents termes filosòfics, de manera que els elements fonamentals de la reflexió queden finalment recollits en un vocabulari ordenat alfabèticament. No s’aportaran propostes normatives, sinó que més aviat hom deixarà constància de les diferents autoritats que avalen cadascuna de les propostes. S’esmentarà, per exemple, la traducció per la qual ha optat l’Enciclopèdia SEFA en el cas que siga unitària o s’indicaran les diferents traduccions que s’han usat en el cas que hi haja disparitat. La Vocabulari Filosòfic s’instal·larà en la pàgina web de la Càtedra al llarg de 2019.

PUBLICACIÓ DE LLIBRES D’ASSAIG

La Càtedra Blasco cerca llibres d’assaig relacionats amb la temàtica de la Càtedra (assaig filosòfic, polític, sociològic i, en general, sobre qualsevol tema relacionat amb les Humanitats o les Ciències Socials) per a la seua publicació en Publicacions de la Universitat de Valencià a través del conveni de col·laboració establert entre ambdues institucions. La Càtedra Blasco es converteix així en proveïdora i avalista per a PUV d’aquells llibres que reben la seua aprovació. El Comité Acadèmic de la Càtedra, directament o a través d’informants externs, avaluarà els originals que reba i, cas que l’avaluació resulte positiva, proposarà a Publicacions de la Universitat de Valencia la seua publicació, a la qual contribuirà econòmicament.