Todas las entradas de: josepcorbi

Activitats 2017

LA BANALITAT COM A MISTERI
XII Cicle de Conferències de la Càtedra Filosofia i Ciutadania

(Febrer-Març 2106)

La vida actual sembla experimentar un increment constant en la consideració merament superficial de les coses. Tot és de consum ràpid i poc esforçat, epidèrmic. La sobreabundància d’estímuls i informació sembla comportar el desig de la fruïció ràpida, constant i passiva. L’embolcall, de vegades, ens atrau més que la substància que hauria de contenir i, fins i tot, l’arriba a substituir. I tot això afecta la cultura, els valors, les relacions humanes, i en tot això juguen un paper rellevant les noves tecnologies i les xarxes socials. La instantaneïtat, la urgència, ens atrau i sedueix, s’imposa al nostre mode de vida. Com que no hi ha temps, sembla que només hi ha temps per a banalitats i que en les banalitats rau el sentit de les nostres vides, el seu misteri.

La banalitat es contraposa a la profunditat, a allò què és important. Què vol dir, però, important o profund una vegada hem renunciat als grans relats de la religió o de la història? Quina concepció del temps -i de l’espai- invita a una o altra manera d’estar o de viure? Quina relació hi ha entre allò que importa i el que es torna viral a les xarxes socials? No és banal la recerca de la profunditat? No és la profunditat un relíquia, un vestigi, d’un mode de vida extint o cal fer un esforç per recuperar-nos d’aquesta pèrdua o, inclús, de la pèrdua del sentit de pèrdua?

Lloc
Aula Magna
c/Universitat, 2
Col·labora: Vicerectorat de Cultura i Igualtat
Avgda. Blasco Ibáñez, 30

Programa
16 de febrer de 2017, 19:00 hores
Manuel Baixauli (escriptor), El camí difícil.

23 de febrer de 2017, 19:00 hores
Salvador Rubio (Universitat de Múrcia), El valor del banal: a propòsit d’Ara i ací.

2 de març de 2017, 19:00 hores
Laura Borràs (Universitat de Barcelona), La lectura avui: xarxes i dispositius. Vana o banal?

Col·laboren: Vice-rectorat d’Internacionalització i Cooperació, Centre Cultural La Nau, Institució Alfons el Magnànim, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, Societat de Filosofia del País Valencià i Departament de Filosofia de la Universitat de València.

V PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO

La Universitat de València, a través de la Càtedra de Filosofia i Ciutadania ‘Josep Lluís Blasco Estellés, convoca el V PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO. Pot optar a aquest premi qualsevol assaig, en algun dels vessants relacionats amb la temàtica de la càtedra esmentada, és a dir, filosòfic, polític, sociològic, etc.

L’extensió de les obres serà d’un mínim de 150 DIN A4 i un màxim de 250. Els originals hauran de ser totalment inèdits i redactats en català, castellà o anglés. El termini d’admissió d’originals és dos mesos comptadors a partir de l’endemà del 15 de març del 2107, dia de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La dotació del premi és de 5.000 euros per una sola obra, corresponents als drets d’autor de la primera edició (catalana, castellana i/o anglesa). El jurat està format per Tobies Grimaltos (president), Antoni Gomila (vocal), Gustau Muñoz (vocal), Xavier Pla (vocal) i Simona Skrabec (vocal).

La resolució de la concessió es farà en el temini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

Convocatòria publicada al DOGV: descarregar Bases completes: descarregar

III BLASCO DISPUTATIO: SINGULAR TERMS IN FICTION (VALENCIA, OCTOBER 19-20, 2017)

Blasco Disputatio is a yearly workshop designed to promote the discussion on topics in epistemology, metaphysics, the philosophy of mind and the philosophy of language. Each edition of this workshop focuses on a particular issue to be disputed by two invited speakers that will defend divergent, if not opposing, views. A call for papers will be made for contributions that will explore further aspects of the topic.

Views about the role of singular terms in fictional discourse have mostly focussed on prima facie empty terms, made up by authors of fiction, such as ‘Bezukhov’ in War and Peace. Singular terms in fictions that are already in use outside them, such as ‘Napoleon’ in the same work, have not received as much attention. An issue they raise is whether or not theorists –whether or not they are realists about fictional characters– should give them the same treatment that their made-up counterparts receive. In the 2017 Blasco Disputatio, Stacie Friend and Manuel García-Carpintero will argue for contrasting views on this matter. The workshop will also be open to discussing any related issues on the semantics of singular terms in fiction and on other aspects concerning fictional discourse. The invited papers, together with a selection of the submitted papers will appear on a special issue in the journal Disputatio.

Invited speakers: Stacie Friend (Birkbeck, University of London), Manuel García-Carpintero (University of Barcelona), Petr Kot’átko (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)

Call for papers: We invite submissions on any aspect of the debate on the semantics of singular terms in fiction and on other philosophical issues concerning fictional discourse. Authors should submit full papers (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by May 19th, 2017. Submissions should be sent to blascodisputatio@gmail.com. Notification of acceptance should be expected by June 19th, 2017. Download in pdf.

Scientific Committee: Stacie Friend (Birkbeck), Manuel García-Carpintero (UB), Tobies Grimaltos (UV), Petr Kot’átko (AS CR), Teresa Marques (UPF), Pablo Rychter (UV), Jesús Vega (UAM).

Organizers: Jordi Valor (University of Valencia) and Josep E. Corbí (University of Valencia)

Sponsors: Spanish Research Council, via Network on Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT) and the research projects: “About Ourselves” (FFI2013-47948-P) and “Self-Knowledge, Moral Responsibility and Authenticity” (FI2016-75323-P); Internationalization and Cooperation University Office (UV), Faculty of Philosophy and Educational Sciences (UV), Department of Philosophy (UV), and Philosophical Society in the Valencian Country.

Contact: blascodisputatio@gmail.com

ACTIVITATS 2016

LA MEMÒRIA MORAL DELS ESPAIS.
XI Cicle de Conferències de la Càtedra Filosofia i Ciutadania
(Febrer-març 2016)

Lloc
Aula Magna
c/Universitat, 2
Col·labora: Vicerectorat de Cultura i Igualtat
Avgda. Blasco Ibáñez, 30

Programa    descarregar
17 de febrer de 2016, 19:00 hores
Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona), Memòria moral i ciutat: entre material i immaterial

24 de febrer de 2016, 19:00 hores
Carlos Thiebaut (Universitat Carlos III, Madrid), Els no-llocs de l’experiència del dany

2 de març de 2016, 19:00 hores
Julián Marrades (Universitat de València), Infància i memòria en Walter Benjamin

Col·labora: Vice-rectorat d’Internacionalització i Cooperació, Centre Cultural La Nau, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement de la Universitat de València.

II BLASCO DISPUTATIO: DOES FREE WILL REQUIRE ALTERNATIVE POSSIBILITIES? (VALENCIA, SEPTEMBER 29-30, 2016)

Blasco Disputatio is a yearly workshop designed to promote the discussion on topics in epistemology, metaphysics, the philosophy of mind and the philosophy of language. Each edition of this workshop focuses on a particular issue to be disputed by two invited speakers that will defend divergent, if not opposing, views. A call for papers will be made for contributions that will explore further aspects of the topic.

The availability of alternative courses of action seems to be a necessary condition on free will. How could an action be free, if the agent could not possibly have done otherwise? However, Harry Frankfurt’s well-known arguments seem to have established that freedom and moral responsibility do not require alternative courses of action. On Frankfurt’s influential conception, freedom has to do with the peculiarities of the actual causal history that produces the action. The 2016 edition of the Blasco Disputatio will be mainly focused on the question of whether free will requires alternative possibilities and on the role of causation in a proper understanding of freedom, but it is open to discussing any related issues in metaphysics and the philosophy of action. The invited papers, together with a selection of the submitted papers, will appear on a special issue in the journal Disputatio.

Invited speakers: Carolina Sartorio (University of Arizona) and Carlos Moya (University of Valencia)

Call for papers: We invite submissions on any aspect of the debate on free will and the metaphysics of action. Authors should submit full papers (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by May 15th, 2016. Submissions should be sent to blascodisputatio@gmail.com. Notification of acceptance should be expected by June 15, 2016

Scientific Committee: María Álvarez (KCL), Manuel Pérez Otero (UB), Tobies Grimaltos (UV), Jordi Valor (UV), and Jesús Vega (UAM).

Organizers: Pablo Rychter (University of Valencia) and Josep E. Corbí (University of Valencia)

Sponsored by: Spanish Research Council via Network on Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT); Internationalization and Cooperation University Office, Faculty of Philosophy and Educational Sciences, Department of Metaphysics and Theory of Knowledge, and Philosophical Society in the Valencian Country.

Contact: blascodisputatio@gmail.com

ACTIVITATS 2015

LIBERALISME POLÍTIC I CONFLICTE DE VALORS
X Jornada de la Càtedra Filosofia i Ciutadania
“Josep Lluís Blasco Estellés” | 10 de març de 2015

Lloc
Sala de Graus
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Avda. Blasco Ibáñez, 30
València

Programa
10:00  Acte d’apertura
10:15 Jesús Millán (UV): ‘Cal seguir parlant de ‘fracàs’? La política liberal espanyola en l’època dels Estats-nació’.
11:15 Descans
12:15 Josep L. Martí (UPF): ‘Pluralisme, democràcia i valors liberals-republicans’.
16:00 Claudia Compte (UV): ‘La falta d’espai per al conflicte a les societats liberals’.
18:00 Taula redona: Com atendre els conflictes de valors en una societat liberal?
Participen: Claudia Compte, Neus Fàbregas (Jarit) i Josep L. Martí.

IV PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO

La Universitat de València, a través de la Càtedra de Filosofia i Ciutadania ‘Josep Lluís Blasco Estellés, convoca el IV PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO. Pot optar a aquest premi qualsevol assaig, en algun dels vessants relacionats amb la temàtica de la càtedra esmentada, és a dir, filosòfic, polític, sociològic, etc.

L’extensió de les obres serà d’un mínim de 150 DIN A$ i un màxim de 250. Els originals hauran de ser totalment inèdits i redactats en català, castellà o anglés. El termini d’admissió es clourà el dia 30 de junt de 2015 a les 14:00 hores.

La dotació del premi és de 6.000 euros per una sola obra, corresponents als drets d’autor de la primera edició (catalana, castellana i/o anglesa).Podeu descarregar ací les bases completes en català, en castellà i en anglès.

I BLASCO DISPUTATIO: PRAGMATISM
València, October 26-27, 2015

Blasco Disputatio is a yearly workshop designed to promote the discussion on any topic in epistemology, metaphysics, the philosophy of mind and the philosophy of language. Each edition of this workshop focuses on a particular issue to be disputed by two invited speakers that will defend divergent, if not opposing, views. A call for papers will be made for contributions that will explore further aspects of the topic. The 2015 edition is open to discussing any issue concerning pragmatism.

Invited speakers:  Marian David (University of Graz) and Jose Zalabardo (University College London)

Call for papers: We invite submissions on any aspect of the debate on pragmatism. Authors should submit full papers  (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by June 15th, 2015. Submissions should be sent to blascodisputatio@gmail.com. Notification of acceptance should be expected by July 15, 2015

Scientific Committee: Sven Rosenkranz (UB), Tobies Grimaltos (UV), Pablo Rychter (UV), and Jesús Vega (UAM).

Organizers: Josep E. Corbí (University of Valencia) and Jordi Valor (University of Valencia)

Sponsored by: Spanish Research Council via Philosophy of Perspectival Thoughts and Facts (Consolider-Ingenio CSD2009-00056), About Ourselves (FFI2013-47948-P), The Scope and Limits of Responsibility (FFI2012-33470), and Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT); Internationalization and Cooperation University Office, Faculty of Philosophy and Educational Sciences, Department of Metaphysics and Theory of Knowledge, and Philosophical Society in the Valencian Country.

Contact: blascodisputatio@gmail.com

ACTIVITATS 2015

conflict

10 DE MARÇ
X JORNADA DE LA CÀTEDRA DE FILOSOFIA I CIUTADANIA
“JOSEP LLUÍS BLASCO ESTELLÉS”
Liberalisme polític i conflicte de valors

Sala de Graus
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Avda. Blasco Ibáñez, 30

Programa
9:45 Acte d’apertura
10:00 Jesús Millán (UV): ‘Cal seguir parlant de ‘fracàs’? La política liberal espanyola en l’època dels Estats-nació’.
11:30 Descans
12:00 Josep L. Martí (UPF): ‘Pluralisme, democràcia ia valors liberals-republicans’.
16:00 Claudia Compte (UV): ‘La falta d’espai per al conflicte a les societats liberals’.
18:00 Taula redona: Com atendre els conflictes de valors en una societat liberal?
Participen: Claudia Compte, Neus Fàbregas (Afir) i Josep L. Martí.

IV PREMI D’ASSAIG
Pròxima convocatòria.
Termini de presentació d’originals: 30 de juny del 2015
Podeu consultar ací les bases de la convocatòria del 2013

I BLASCO DISPUTATIO: SCEPTICISM
(Valencia, November 2015)
Details and call for papers forthcoming