Activitats 2017

LA BANALITAT COM A MISTERI
XII Cicle de Conferències de la Càtedra Filosofia i Ciutadania

(Febrer-Març 2106)

La vida actual sembla experimentar un increment constant en la consideració merament superficial de les coses. Tot és de consum ràpid i poc esforçat, epidèrmic. La sobreabundància d’estímuls i informació sembla comportar el desig de la fruïció ràpida, constant i passiva. L’embolcall, de vegades, ens atrau més que la substància que hauria de contenir i, fins i tot, l’arriba a substituir. I tot això afecta la cultura, els valors, les relacions humanes, i en tot això juguen un paper rellevant les noves tecnologies i les xarxes socials. La instantaneïtat, la urgència, ens atrau i sedueix, s’imposa al nostre mode de vida. Com que no hi ha temps, sembla que només hi ha temps per a banalitats i que en les banalitats rau el sentit de les nostres vides, el seu misteri.

La banalitat es contraposa a la profunditat, a allò què és important. Què vol dir, però, important o profund una vegada hem renunciat als grans relats de la religió o de la història? Quina concepció del temps -i de l’espai- invita a una o altra manera d’estar o de viure? Quina relació hi ha entre allò que importa i el que es torna viral a les xarxes socials? No és banal la recerca de la profunditat? No és la profunditat un relíquia, un vestigi, d’un mode de vida extint o cal fer un esforç per recuperar-nos d’aquesta pèrdua o, inclús, de la pèrdua del sentit de pèrdua?

Lloc
Aula Magna
c/Universitat, 2
Col·labora: Vicerectorat de Cultura i Igualtat
Avgda. Blasco Ibáñez, 30

Programa
16 de febrer de 2017, 19:00 hores
Manuel Baixauli (escriptor), El camí difícil.

23 de febrer de 2017, 19:00 hores
Salvador Rubio (Universitat de Múrcia), El valor del banal: a propòsit d’Ara i ací.

2 de març de 2017, 19:00 hores
Laura Borràs (Universitat de Barcelona), La lectura avui: xarxes i dispositius. Vana o banal?

Col·laboren: Vice-rectorat d’Internacionalització i Cooperació, Centre Cultural La Nau, Institució Alfons el Magnànim, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, Societat de Filosofia del País Valencià i Departament de Filosofia de la Universitat de València.

V PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO

La Universitat de València, a través de la Càtedra de Filosofia i Ciutadania ‘Josep Lluís Blasco Estellés, convoca el V PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO. Pot optar a aquest premi qualsevol assaig, en algun dels vessants relacionats amb la temàtica de la càtedra esmentada, és a dir, filosòfic, polític, sociològic, etc.

L’extensió de les obres serà d’un mínim de 150 DIN A4 i un màxim de 250. Els originals hauran de ser totalment inèdits i redactats en català, castellà o anglés. El termini d’admissió d’originals és dos mesos comptadors a partir de l’endemà del 15 de març del 2107, dia de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La dotació del premi és de 5.000 euros per una sola obra, corresponents als drets d’autor de la primera edició (catalana, castellana i/o anglesa). El jurat està format per Tobies Grimaltos (president), Antoni Gomila (vocal), Gustau Muñoz (vocal), Xavier Pla (vocal) i Simona Skrabec (vocal).

La resolució de la concessió es farà en el temini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

Convocatòria publicada al DOGV: descarregar Bases completes: descarregar

III BLASCO DISPUTATIO: SINGULAR TERMS IN FICTION (VALENCIA, OCTOBER 19-20, 2017)

Blasco Disputatio is a yearly workshop designed to promote the discussion on topics in epistemology, metaphysics, the philosophy of mind and the philosophy of language. Each edition of this workshop focuses on a particular issue to be disputed by two invited speakers that will defend divergent, if not opposing, views. A call for papers will be made for contributions that will explore further aspects of the topic.

Views about the role of singular terms in fictional discourse have mostly focussed on prima facie empty terms, made up by authors of fiction, such as ‘Bezukhov’ in War and Peace. Singular terms in fictions that are already in use outside them, such as ‘Napoleon’ in the same work, have not received as much attention. An issue they raise is whether or not theorists –whether or not they are realists about fictional characters– should give them the same treatment that their made-up counterparts receive. In the 2017 Blasco Disputatio, Stacie Friend and Manuel García-Carpintero will argue for contrasting views on this matter. The workshop will also be open to discussing any related issues on the semantics of singular terms in fiction and on other aspects concerning fictional discourse. The invited papers, together with a selection of the submitted papers will appear on a special issue in the journal Disputatio.

Invited speakers: Stacie Friend (Birkbeck, University of London), Manuel García-Carpintero (University of Barcelona), Petr Kot’átko (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)

Call for papers: We invite submissions on any aspect of the debate on the semantics of singular terms in fiction and on other philosophical issues concerning fictional discourse. Authors should submit full papers (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by May 19th, 2017. Submissions should be sent to blascodisputatio@gmail.com. Notification of acceptance should be expected by June 19th, 2017. Download in pdf.

Scientific Committee: Stacie Friend (Birkbeck), Manuel García-Carpintero (UB), Tobies Grimaltos (UV), Petr Kot’átko (AS CR), Teresa Marques (UPF), Pablo Rychter (UV), Jesús Vega (UAM).

Organizers: Jordi Valor (University of Valencia) and Josep E. Corbí (University of Valencia)

Sponsors: Spanish Research Council, via Network on Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT) and the research projects: “About Ourselves” (FFI2013-47948-P) and “Self-Knowledge, Moral Responsibility and Authenticity” (FI2016-75323-P); Internationalization and Cooperation University Office (UV), Faculty of Philosophy and Educational Sciences (UV), Department of Philosophy (UV), and Philosophical Society in the Valencian Country.

Contact: blascodisputatio@gmail.com