ACTIVITATS 2015

conflict

10 DE MARÇ
X JORNADA DE LA CÀTEDRA DE FILOSOFIA I CIUTADANIA
“JOSEP LLUÍS BLASCO ESTELLÉS”
Liberalisme polític i conflicte de valors

Sala de Graus
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Avda. Blasco Ibáñez, 30

Programa
9:45 Acte d’apertura
10:00 Jesús Millán (UV): ‘Cal seguir parlant de ‘fracàs’? La política liberal espanyola en l’època dels Estats-nació’.
11:30 Descans
12:00 Josep L. Martí (UPF): ‘Pluralisme, democràcia ia valors liberals-republicans’.
16:00 Claudia Compte (UV): ‘La falta d’espai per al conflicte a les societats liberals’.
18:00 Taula redona: Com atendre els conflictes de valors en una societat liberal?
Participen: Claudia Compte, Neus Fàbregas (Afir) i Josep L. Martí.

IV PREMI D’ASSAIG
Pròxima convocatòria.
Termini de presentació d’originals: 30 de juny del 2015
Podeu consultar ací les bases de la convocatòria del 2013

I BLASCO DISPUTATIO: SCEPTICISM
(Valencia, November 2015)
Details and call for papers forthcoming

ACTIVITATS 2015

LIBERALISME POLÍTIC I CONFLICTE DE VALORS
X Jornada de la Càtedra Filosofia i Ciutadania
“Josep Lluís Blasco Estellés” | 10 de març de 2015

Lloc
Sala de Graus
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Avda. Blasco Ibáñez, 30
València

Programa
10:00  Acte d’apertura
10:15 Jesús Millán (UV): ‘Cal seguir parlant de ‘fracàs’? La política liberal espanyola en l’època dels Estats-nació’.
11:15 Descans
12:15 Josep L. Martí (UPF): ‘Pluralisme, democràcia i valors liberals-republicans’.
16:00 Claudia Compte (UV): ‘La falta d’espai per al conflicte a les societats liberals’.
18:00 Taula redona: Com atendre els conflictes de valors en una societat liberal?
Participen: Claudia Compte, Neus Fàbregas (Jarit) i Josep L. Martí.

IV PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO

La Universitat de València, a través de la Càtedra de Filosofia i Ciutadania ‘Josep Lluís Blasco Estellés, convoca el IV PREMI D’ASSAIG CÀTEDRA BLASCO. Pot optar a aquest premi qualsevol assaig, en algun dels vessants relacionats amb la temàtica de la càtedra esmentada, és a dir, filosòfic, polític, sociològic, etc.

L’extensió de les obres serà d’un mínim de 150 DIN A$ i un màxim de 250. Els originals hauran de ser totalment inèdits i redactats en català, castellà o anglés. El termini d’admissió es clourà el dia 30 de junt de 2015 a les 14:00 hores.

La dotació del premi és de 6.000 euros per una sola obra, corresponents als drets d’autor de la primera edició (catalana, castellana i/o anglesa).Podeu descarregar ací les bases completes en català, en castellà i en anglès.

I BLASCO DISPUTATIO: PRAGMATISM
València, October 26-27, 2015

Blasco Disputatio is a yearly workshop designed to promote the discussion on any topic in epistemology, metaphysics, the philosophy of mind and the philosophy of language. Each edition of this workshop focuses on a particular issue to be disputed by two invited speakers that will defend divergent, if not opposing, views. A call for papers will be made for contributions that will explore further aspects of the topic. The 2015 edition is open to discussing any issue concerning pragmatism.

Invited speakers:  Marian David (University of Graz) and Jose Zalabardo (University College London)

Call for papers: We invite submissions on any aspect of the debate on pragmatism. Authors should submit full papers  (5000 words) or extended abstracts (2000 words) by June 15th, 2015. Submissions should be sent to blascodisputatio@gmail.com. Notification of acceptance should be expected by July 15, 2015

Scientific Committee: Sven Rosenkranz (UB), Tobies Grimaltos (UV), Pablo Rychter (UV), and Jesús Vega (UAM).

Organizers: Josep E. Corbí (University of Valencia) and Jordi Valor (University of Valencia)

Sponsored by: Spanish Research Council via Philosophy of Perspectival Thoughts and Facts (Consolider-Ingenio CSD2009-00056), About Ourselves (FFI2013-47948-P), The Scope and Limits of Responsibility (FFI2012-33470), and Epistemology and Society (FFI2014-55256-REDT); Internationalization and Cooperation University Office, Faculty of Philosophy and Educational Sciences, Department of Metaphysics and Theory of Knowledge, and Philosophical Society in the Valencian Country.

Contact: blascodisputatio@gmail.com