2015

X JORNADA DE LA CÀTEDRA DE FILOSOFIA I CIUTADANIA
“JOSEP LLUÍS BLASCO ESTELLÉS”

Liberalisme polític i conflicte de valors
10 de març de 2015
Sala de Graus
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Avda. Blasco Ibáñez, 30

Programa
10:00  Acte d’apertura
10:15 Jesús Millán (UV): ‘Cal seguir parlant de ‘fracàs’? La política liberal espanyola en l’època dels Estats-nació’.
11:15 Descans
12:15 Josep L. Martí (UPF): ‘Pluralisme, democràcia i valors liberals-republicans’.
16:00 Claudia Compte (UV): ‘La falta d’espai per al conflicte a les societats liberals’.
18:00 Taula redona: Com atendre els conflictes de valors en una societat liberal?
Participen: Claudia Compte, Neus Fàbregas (Jarit) i Josep L. Martí.

Col·laboren
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Eduació
Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement
Societat de Filosofia del País Valencià

L’assistència és lliure